Reglement

Reglement camping “Groot Willink”  2018

Algemeen

SVR-campings onderscheiden zich van de commerciële campings door de grote mate van vrijheid. Er is veel ruimte voor een eigen leefbaar vrije tijd leven. De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden. Toch is het ter wille van de leefbaarheid op onze SVR-camping noodzakelijk u te herinneren aan enkele afspraken. Wij leven nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk bepaalde regels in acht te nemen. U doet ons een groot genoegen als u en uw medemensen deze kampeerregels zorgvuldig naleven.

Receptie

Door de week beperkt open van 17.00 tot 18.00 uur, weekend bijna altijd open van 8.00 tot 18.00 uur.                                                                                                                                               Altijd telefonisch te bereiken op nr. 06-10946725.                                                                          Groot-Willink card verkrijgbaar om te douchen, warm water en wasmachine te gebruiken.               In en uitchecken.                                                                                                               Pinautomaat aanwezig op receptie.                                                                                           Vragen waarin dit reglement niet voorziet moet u overleggen met de campingbeheerder.

Aankomst – vertrek

Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Het nummerpaaltje is het ongeveer midden van de kampeerplaats (wiel van de caravan).             De kampeerplaats behoort u achter te laten zoals u hem aangetroffen heeft, dus schoon.              Dit geld zeker ook voor de blokhutten, speciaal ook voor mensen met huisdieren.                                                                                                                                        De blokhut dient schoon en vrij van haren en alles wat een huisdier maar kan achterlaten.              Anders worden alsnog schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Bezoekers

Zijn altijd welkom als ze zich aan de campingregels houden.                                                  Auto’s/motoren van de bezoekers dienen op de parkeerplaats te worden geparkeerd.                   Als het bezoek (ook kinderen) blijft overnachten dan dient u dit te melden. i.v.m. Toeristenbelasting en heffingen. Onderverhuur van kampeermiddelen kan alleen in overleg met de camping beheerder en hiervoor word € 2.50 per kampeermiddel in rekening gebracht exclusief Toeristenbelasting en heffingen per persoon die er in verblijven

Auto’s/motoren

Dit is een autovrije camping. Auto’s mogen  geparkeerd worden op de parkeerplaats links bij de opgang naar de camping.                                                                                                              Voorkom onnodig auto- en geluidsoverlast door niet vaker  heen en weer te rijden dan nodig, beperk ook de laad en lostijden in verband met versperring van de paden.                                       De maximumsnelheid op de camping is 5 km per uur.                                                                 Alleen  na overleg met de campingbeheerder kan worden bedongen of de auto op het camping terrein kan worden geparkeerd. Vanwege bijzondere omstandigheden

Honden

Honden zijn bij ons welkom, en moeten aangelijnd op de camping verblijven. Zij kunnen worden uitgelaten buiten de camping. Zorg ervoor dat ze geen overlast veroorzaken voor uw mede kampeerders (blaffen, bijten, gatengraven, ongelukjes en opspringen).                                       Voor een hond betaald U niets extra.

Beheerder

Dit kan de eigenaar zijn of een daartoe aangewezen persoon. Deze is gerechtigd om acties te ondernemen om een veilige, fijne en gezellige camping te garanderen. Zijn aanwijzingen dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Bij afwezigheid kunt u altijd bellen naar 06-10946725.

Absolute rusttijd

Tussen 23.00 – 7.00 uur willen we absolute rust op het terrein. Besef dat radio en tv in deze recreatieomgeving erg hard kan klinken en uw buren kunnen ergeren. Zorg dat niemand last heeft van uw gedrag of gewoonten

Vuur/barbecue

Vuurkorven worden toegestaan onder voorwaarde dat:

  • Er na 23.00 uur absoluut geen hout meer wordt bijgegooid op de vuurkorf.
  • Er geen overlast voor andere kampeerders ontstaat, bijvoorbeeld hard praten, lachen, openbaar dronkenschap, rookoverlast, overmatig heen en weer geloop.
  • Het hoort voor een ieder die het leuk vindt een sociaal gebeuren te zijn. Geen associaal.

Bij aanhoudende droogte kan het aansteken van de vuurkorf verboden worden.                              – code oranje: geen vuurkorf meer aansteken (geen open vuur omgeving is zeer brandgevaarlijk).  – code rood: geen vuurkorf meer aansteken (geen open vuur, omgeving is zeer brandgevaarlijk).

Toiletgebouw

Gebruiken we samen en we moeten het dus ook samen schoon houden. De sanitaire voorzieningen worden minimaal 1x per dag grondig gereinigd, maar wij verwachten dat u  na het gebruik van de sanitaire ruimten deze ook schoon zult achter laten.                                                Er is geen toiletpapier in onze toiletten aanwezig.                                                                       Douchen en warm water is uitsluitend met de Groot-Willink card te verkrijgen, verkrijgbaar op de receptie.                                                                                                                                          Als regel geldt: dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene van het sanitair gebruik mogen maken.                                                                                                                                      Het sanitairgebouw is geen speelplaats voor spelletjes en zeker niet voor skelters.

Sport en spel

Kunnen op onze camping ruimschoots worden beoefend. Kies hiervoor altijd een plek op voldoende afstand van tenten/caravans en zorg ervoor dat U andere gasten niet stoort. Op onze camping bevindt zich een: tafeltennistafel, diverse speeltoestellen, een jeu de boules baan en diverse skelters. Maak hier gerust gebruik van (geheel voor eigen risico natuurlijk), verniel niets en gebruik het waar het voor bedoeld is.

Seizoenplaatsen

U dient zelf het gras te maaien dicht om de tent(en) en rond de scheerlijnen op die plaatsen verder waar de grasmaaimachine niet kan komen. De grasmaaier is 1,35 meter breed. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van sommige veldjes, (bijvoorbeeld caravan verder van groenstrook zetten etc.). Elektrokabel tussen caravan/tent en de aansluitkast ligt volledig voor  eigen risico. Deze kabel dient u zodanig aan te leggen dat de maaimachine ook op de plaatsen waar hij boven de grond komt deze niet kan raken.

Opbouw van de tenten aan caravans en bijzettenten altijd in overleg met de beheerder. Stelregel is:

  • Caravan, wordt gezien als een woon (slaap) gedeelte.
  • Voortent of welke aanbouw ook mag geen belemmering vormen voor, kampeergenot van de buren,
  • Voortent, slecht weer voorziening en uitbreiding van woon (slaap)voorziening.
  • Luifel, slecht weer voorziening en zonnedak (mag in geen enkele zin het uitzicht voor anderen bederven). of te dicht op plaatsen van openbare doorgangen, minimaal ruimte van 1 mtr. vrij aanhouden, (haringen luifel van openbare doorgang).
  • Bijzettentje, één bijzettentje wordt toegestaan als fiets of materiaalberging, mag uitsluitend op eigen kampeerveld worden geplaatst zonder overlast voor de buren of derden of vernieling van groenstroken.

Blokhutten

U dient zich direct na aankomst te overtuigen of het gehuurde compleet en zonder gebreken is en in overeenstemming is met de aanwezige inventarisatielijst. Eventuele gebreken onmiddellijk doorgeven aan de beheerder. De blokhutten zijn bedoeld voor 4 personen.

Campers

Camperaars dienen uitsluitend gebruik te maken van het daartoe aangewezen camperveld, en zich zodanig op te stellen dat er zich 8 campers makkelijk kunnen plaatsen.                                    Andere opstelplaats alleen in overleg met campingbeheerder.                                                 Melden op receptie gedurende openingstijden

Afval:

Huishoudelijk afval mag u deponeren alleen in goed dichtgebonden en  afgesloten zakken in de grote groene huisvuilcontainer bij de ingang naast de caravanstalling.                                     Uitsluitend voor huishoudelijk afval afkomstig van verblijf hier op de camping.                             Glas hoort in de glasbak aanwezig in de diverse naburige dorpen.                                               Oud papier mag ook in de groene huisvuilcontainer. Chemisch afval (batterijen, verf, chemicaliën e.d.) meenemen naar huis.                                                                                                                 Bij twijfel overleg met de campingbeheerder.                                                                                     Er is camera toezicht ingesteld op juist gebruik van onze groene afvalcontainer.

Chemisch toilet

Moet worden geloosd en gespoeld in uitstort chemisch toilet. Probeer het gebruik van chemische middelen zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid

Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze camping of er buiten bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid of risico. Ook gebruik op onze camping verstrekte sport en spelmiddelen zijn geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid.

 

Anton te Velthuis
Hogebrugweg 2
7273PB  Haarlo

Telefoonnummer: 06-10946725
E-mail: info@grootwillink.nl
www.grootwillink.nl