Reglement

Reglement camping “Groot Willink”  2018

Algemeen

SVR-campings onderscheiden zich van de commerciële campings door de grote mate van vrijheid. Er is veel ruimte voor een eigen leefbaar vrije tijd leven. De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden. Toch is het ter wille van de leefbaarheid op onze SVR-camping noodzakelijk u te herinneren aan enkele afspraken. Wij leven nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk bepaalde regels in acht te nemen. U doet ons een groot genoegen als u en uw medemensen deze kampeerregels zorgvuldig naleven.

Aankomst – vertrek

Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Het nummerpaaltje is het midden van de kampeerplaats (ongeveer wiel van de caravan). De kampeerplaats behoort u achter te laten zoals u hem aangetroffen heeft, dus schoon. Dit geld zeker ook voor de blokhutten, speciaal ook voor mensen met huisdieren.                                      De blokhut dient schoon en vrij van haren en alles wat een huisdier achterlaat te worden gemaakt. Anders worden alsnog schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Bezoekers

Zijn altijd welkom als ze zich aan de campingregels houden vanaf april 2016 word een bedrag van  € 1.00 gevraagd per bezoeker, groot of klein.                                                                Auto’s/motoren van de bezoekers dienen op de parkeerplaats te worden geparkeerd.                   Als het bezoek (ook kinderen) blijft overnachten dan dient u dit te melden. i.v.m. Toeristenbelasting en heffingen. Onderverhuur van kampeermiddelen kan alleen in overleg met de camping beheerder en hiervoor word € 2.50 per nacht/per persoon in rekening gebracht exclusief Toeristenbelasting en heffingen

Auto’s/motoren

Dit is een autovrije camping. Auto’s mogen  geparkeerd worden op de parkeerplaats links bij de opgang naar de camping.   Voorkom onnodig auto- en geluidsoverlast door niet vaker  heen en weer te rijden dan nodig, beperk ook de laad en lostijden in verband met versperring van de paden. De maximumsnelheid op de camping is 5 km per uur.                                                     Alleen per hoge uitzondering en na overleg met de campingbeheerder kan worden bedongen of de auto op het camping terrein kan worden geparkeerd. Hiervoor worden permits uitgegeven voor onder de voorruit.

Honden

Honden zijn bij ons welkom, en mogen aangelijnd op de camping lopen. Zij moeten worden uitgelaten buiten de camping. Zorg ervoor dat ze geen overlast veroorzaken voor uw mede kampeerders (blaffen, bijten, gatengraven, ongelukjes en opspringen).                                       Voor een hond betaald U €1,00 per nacht.

Beheerder

Dit kan de eigenaar zijn of een daartoe aangewezen persoon. Deze is gerechtigd om acties te ondernemen om een veilige, fijne en gezellige camping te garanderen. Zijn aanwijzingen dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Bij afwezigheid kunt u altijd bellen naar 06-10946725.

Absolute rusttijd

Tussen 23.00 – 8.00 uur willen we absolute rust op het terrein. Besef dat radio en tv in deze recreatieomgeving hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg dat niemand last heeft van u!

Vuur/barbecue

Vuurkorven worden toegestaan onder voorwaarde dat:

  • Er na 23.00 uur absoluut geen hout meer wordt bijgegooid op de vuurkorf.
  • Er geen overlast voor andere kampeerders ontstaat, bijvoorbeeld hard praten, lachen, openbaar dronkenschap, rookoverlast, overmatig heen en weer geloop.
  • Het voor een ieder een leuk en sociaal gebeuren kan zijn.

Bij aanhoudende droogte kan het aansteken van de vuurkorf verboden worden. – code oranje: geen vuurkorf meer aansteken (geen open vuur in verband met brandgevaarlijke omgeving). – code rood: geen vuurkorf meer aansteken (geen open vuur, omgeving is zeer brandgevaarlijk).

Toiletgebouw

Gebruiken we samen en we moeten het dus ook samen schoon houden. De sanitaire voorzieningen worden minimaal 1x per dag grondig gereinigd, maar wij verwachten dat u  na het gebruik van de sanitaire ruimten deze schoon zult achter  laten.                                                     Als regel geldt: dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene van het sanitair gebruik mogen maken.                                                                                                                                      Het sanitairgebouw is geen speelplaats voor spelletjes en of skelters.

Sport en spel

Kunnen op onze camping ruimschoots worden beoefend. Kies hiervoor altijd een plek op voldoende afstand van tenten/caravans en zorg ervoor dat U andere gasten niet stoort. Op onze camping bevindt zich een: tafeltennistafel, diverse speeltoestellen, een jeu de boules baan, een volleybalveld en diverse skelters. Maak hier gerust gebruik van (geheel voor eigen risico), verniel niets en gebruik het waar het voor bedoeld is.

Seizoenplaatsen

U dient zelf het gras te maaien om de tent(en) en scheerlijnen op die plaatsen waar de grasmaaimachine niet kan komen. De grasmaaier is 1,35 meter breed. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van sommige veldjes, (bijvoorbeeld caravan verder van groenstrook zetten etc.). Elektrokabel tussen caravan/tent en de aansluitkast ligt er op eigen risico. Deze kabel dient u zodanig in te graven dat de maaimachine ook op de plaatsen waar hij boven de grond komt deze niet kan raken. Bij twijfel wordt er niet gemaaid en of op risico van de eigenaar van de caravan.

Opbouw van de tenten aan caravans en bijzettenten altijd in overleg met de beheerder. Stelregel is:

  • Caravan, wordt gezien als een woon (slaap) gedeelte.
  • Voortent, slecht weer voorziening en uitbreiding van woon (slaap)voorziening.
  • Luifel, slecht weer voorziening en zonnedak (mag in geen enkele zin het uitzicht voor anderen beperken). Gesloten zijpanelen: in uiterste gevallen mag de zijkant worden gesloten, in overleg met de beheerder. De luifel mag geen vaste vloer hebben en wordt absoluut niet toegestaan als uitbreiding van een voortent.
  • Bijzettentje, één bijzettentje wordt toegestaan mits het met de kampeereenheden niet wordt meegeteld. Indien het voor de overheid wel wordt gezien als kampeereenheid dan moet deze worden verwijderd.

Onderverhuur

Van grond, tent of caravan en het beschikbaar stellen van deze aan vrienden of bekenden kan alleen in overleg met de campingbeheerder.

Blokhutten

U dient zich direct na aankomst te overtuigen of het gehuurde compleet en zonder gebreken is en in overeenstemming is met de aanwezige inventarisatielijst. Eventuele gebreken onmiddellijk doorgeven aan de beheerder. De blokhutten zijn bedoeld voor 4 personen.

Afval:

Huisvuil mag u deponeren in afgesloten zakken in de grote groene huisvuilcontainer bij de ingang naast de caravanstalling. Glas hoort in de glasbak in de diverse naburige dorpen. Er is geen glasbak meer op de camping. Oud papier mag in de groene huisvuilcontainer. Chemisch afval (batterijen, verf, chemicaliën e.d.) meenemen naar huis. Grof huisvuil (tentstokken, voortenten, tuinstoelen, plastic, afgedankte koelkasten, oventjes e.d.) horen niet in onze in onze vuilcontainer thuis, maar dient u gewoon mee te nemen naar huis.

Afvalwater

Bederft het milieu en dus uw eigen leefomgeving. Gooi dit dus niet weg in de omgeving van uw tent/caravan. Loos het afvalwater in de uitstort chemisch toilet in het toiletgebouw.

Chemisch toilet

Moet worden geloosd en gespoeld in uitstort chemisch toilet. Probeer het gebruik van chemische middelen zoveel mogelijk te beperken.

Proathuus

Het proathuus wordt vrij opengesteld om in te recreëren zoals bijvoorbeeld tv kijken, spelletjes of diverse recreatieve gezamenlijke campingevenementen. Verhuur voor privé partijtjes is alleen mogelijk in overleg en op afspraak.

Aansprakelijkheid

Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze camping of er buiten bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid of risico. Ook gebruik op onze camping verstrekte sport en spelmiddelen zijn geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Ook het beschadigen van de aan- en afvoermiddelen van de kampeereenheden vallen geheel buiten de risico en aansprakelijkheid van de beheerder bij maaiwerkzaamheden.

Afrekenen

Graag tijdig de dag van vertrek aangeven, zodat de factuur kan worden opgemaakt. Moment van afrekenen van te voren afspreken. Het is bij ons mogelijk om met pin te betalen. Wij beschikken over een mobiele pinautomaat.

Vragen

Vragen waarin dit reglement niet in voorziet moet U altijd met de beheerder overleggen, zodat in het belang van de camping hiervoor een oplossing kan worden gevonden.

Anton te Velthuis
Hogebrugweg 2
7273PB  Haarlo

Telefoonnummer: 06-10976725
E-mail: info@grootwillink.nl
www.grootwillink.nl